STJÓRN FORELDRAFÉLAGS KIRKJUBÓLS 2018-2019
Íris Dögg Guðjónsdóttir - formaður - irisdgudjons@hotmail.com
Rebekka Yvonne Rogers - varaformaður - missrogers@internet.is
Guðrún Árdís Össurardóttir - gjaldkeri - gudrunardis@gmail.com
Rebekka Árnadóttir - ritari - rebekkaarnadottir@gmail.com

Kamilla Rut Sigurðardóttir - meðstjórnandi - kamillasigurdar@gmail.com

Samkvæmt nýjum lögum um leikskóla þá skal starfa foreldraráð við alla leikskóla.

Tekið af vef menntamálaráðuneytisins upp úr nýjum lögum um leikskóla frá 12. júní 2008.

11. gr.
Foreldraráð.
Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

FORELDRARÁÐ KIRKJUBÓLS 2018-2019

Eydís Sigurðardóttir - eydis89@gmail.com

Hjördís Eva Þórðardóttir - hjordth@gmail.com

Málfríður Dögg Sigurðardóttir - fridadogg@gmail.com

Handbók foreldraráða í leikskólum

Starfsreglur foreldraráðs í leikskóla

Helstu verkefni foreldraráða

Fundargerð frá 2. október 2013

© 2016 - 2019 Karellen